Adviseur Archeologie

  • Utrecht
  • Schaal 10 CAO Gemeenten
  • 18 – 24 uur

Kern van het werk is het beschermen en benutten van archeologie in beleid, vergunningverlening en (specialistisch) toezicht. In eerste instantie ligt de nadruk op adviseren bij vergunningverlening (Wabo) en advisering bij bestemmingsplannen. Het toetsen van archeologische rapporten, vooral vooronderzoeken, maakt hier onderdeel van uit. 

Functie-eisen

– afgeronde opleiding archeologie of aanverwante studie (HBO/WO) (knock-out);
– aantoonbare ervaring (minimaal 6 maanden) binnen het werkveld archeologie in de afgelopen 2 jaar;
– aantoonbare ervaring met adviesvragen bij Wabo-vergunningaanvragen en/of bestemmingsplanprocedures in de afgelopen 3 jaar;
– aantoonbare ervaring met en inhoudelijke kennis van de archeologie in de provincie Utrecht (bijvoorbeeld in de vorm van bijdrage aan opgravingen en/of opstellen van beleid);
– aantoonbare ervaring met zaakgericht werken en daarbij horende systemen (bijvoorbeeld Squit XO).

123