archeoloog depotbeheerder

  • ‘s-Hertogenbosch
  • 4,116.67
  • 18 uur

Ben jij een enthousiast archeoloog die in staat is om de verbinding te leggen met het bedrijfsleven en er lol in heeft om de weerbarstige wereld van de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA) te verenigen met de generatiebestendige duurzaamheid van archeologische vondstcomplexen? Ben jij gemotiveerd om de opgegraven primaire geschiedkundige bronnen te helpen ontsluiten voor toekomstige generaties Brabanders en de wetenschap? Voel jij je verantwoordelijk voor het voorzien, onderkennen en vertalen van de behoefte van de generatiebestendige raadpleging van roerende archeologische monumenten, naar bruikbare oplossingen ook op het gebied van de ICT. Ben je goed thuis in die ICT, kan je goed samenwerken en ben je resultaatgericht?

Dan is deze opdracht misschien iets voor jou!

Het deponeringsproces wordt steeds complexer. Om de aanleveringen van roerende archeologische monumenten betrouwbaar en generatiebestendig te bewaren voor toekomstige generaties Brabanders en wetenschappers worden de oplossingen steeds vaker binnen de ICT gevonden. Uitwisselformaten spelen daarbij een cruciale rol, waarbij zoveel als mogelijk gebruik wordt gemaakt van open standaarden. Voor archeologische data is de datastandaard SIKB-protocol 0102 van groot belang voor deze uitwisseling. Jij legt de verbinding tussen het bedrijfsleven, die mooie opgravingen heeft gedaan en de overheid die deze mooie opgravingen over 100 jaar nog steeds wil kunnen laten raadplegen. Jij verifieert of de opgravingscomplexen compleet en binnen de foutenmarges van de beroepsgroep worden aangeleverd, zodat deze over 100 jaar als primaire bron heronderzocht kunnen worden. Het werk zal voornamelijk in het PDB en binnen de digitale omgeving van ArcheoDepot worden uitgevoerd. ArcheoDepot is het landelijk e-loket voor het uitwisselen van archeologische data volgens het SIKB 0102 protocol. Tevens verzorg je bruikleenverzoeken van musea en heemkamers en manage je informatieverzoeken van geïnteresseerde burgers, heemkundekringen, archeologische werkgroepen, onderzoekers en gemeenten m.b.t de collectie archeologie van het PDB.

Werkzaamheden:

– Het beoordelen, archeologisch goed/afkeuren en het vastleggen van de aangeleverde archeologische vondstcomplexen door bedrijven en amateurverenigingen;

– Het verzorgen van de begeleiding van externe gebruikers van het ArcheoDepot;

– De bouwstenen leveren voor de doorontwikkeling van het interne en externe informatievoorziening van ArcheoDepot met name m.b.t. de monitoring van vondsten;

– Het monitoren van kwetsbare vondstcategoriën om deze te beschrijven en voor te dragen voor (her-)conservering;

– Aanspreekpunt voor de archeologische bedrijven en het zorgdragen voor de compleetheid van aanlevering van de opgravingscomplexen;

– Beschrijven van de bestaande archeologische collectie en de retro-invoer van deze gegevens ArcheoDepot;

– Verwerken van opgravingsgegevens en optimaliseren het Standplaatsenplan in ArcheoDepot;

– Bewaken, beoordelen, verwerken van bruikleenverzoeken en retourneringen;

 

– Het vormgeven en verzorgen van informatieverzoeken van geïnteresseerde burgers, heemkundekringen, archeologische werkgroepen, onderzoekers en gemeenten.

 

Functie-eisen

–          Je beschikt over een afgeronde studie archeologie (BA of BSc/MA of MSc (drs.)) bij voorkeur in de Prehistorie en Protohistorie en/of Archeologie van Noordwest Europa en hebt ervaring binnen de ICT; 

–         Je hebt zin in een uitdagende functie tussen overheid en bedrijfsleven en je wilt graag een bijdrage leveren aan generatiebestendig toegankelijk maken en houden van opgravingscomplexen;

–         Je hebt kennis en ruime ervaring met KNA 4.1, de BRL 4000 en het digitale uitwisselingsprotocol SIKB0102;

–         Je hebt aantoonbaar ervaring met Map-Info, ArcInfo, Excell en Archis;

–         Je bent oplossingsgericht óók als er geen direct voor de hand liggende oplossing is, je bent doortastend en vernieuwend;

–         Je communiceert helder en bent in staat om over onvolledigheden vanuit het opgravingsproces oplossingen voor te leggen, zodat de Gebruikersgroep ArcheoDepot op basis van jouw voorstellen ArcheoDepot kan optimaliseren;

–         Je hebt gevoel voor de bedrijfsmatige processen van de archeologische opgravingspraktijk en gevoel voor de wetenschappelijke vereisten van een archeologische dataset;

–         Je vindt het leuk en bent goed in het leggen van verbanden tussen inhoudelijke doelstellingen en potentiële kansen en risico’s;

–         Je bent een echte teamplayer, die het gemakkelijk vindt om met zowel het bedrijfsleven als met een overheidsorganisatie te schakelen en de diverse belangen kan afwegen;

–         Je bent oplossingsgericht, analytisch, en vernieuwend;

–         Je denkt procesmatig, overziet de bedrijfsvoering van het aanleveringsproces van roerende monumenten en zoekt doorlopend naar mogelijke verbeterpunten;

–         Je vindt het leuk en bent goed in het verzamelen, analyseren en samenstellen van archeologische opgravingsgegevens ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek en bewaakt de complete aanlevering van deze gegevens aan de depots.

246