Junior Adviseur Archeologie en Cultuurhistorie

  • Betuwe
  • Inschaling conform inlenersbeloning opdrachtgever
  • 24 uur

Voor een leuke gemeente in de provincie Gelderland zijn we opzoek naar een: 

Junior-Adviseur Archeologie en Cultuurhistorie (24 uur per week)

Wat ga je doen? 
Je helpt bij het geven van advies aan collega’s en klanten. Je geeft advies over archeologie bij ruimtelijke ontwikkelingen;
Je helpt bij het beoordelen van aanvragen voor omgevingsvergunningen (Wabo) op het gebied van archeologie;
Je helpt bij het opstellen van erfgoedbeleid;
Je helpt bij het uitvoeren van van archeologische en/of cultuurhistorische projecten van de gemeente; 
Je bent verantwoordelijk voor het beheer van (archeologische/ monumentale) data binnen de gemeente (GIS) en de bijbehorende dossiervorming (Djuma);
Je schrijft, onder supervisie, mee aan archeologische Programma’s van Eisen;
Je controleert, onder supervisie, archeologische onderzoeksrapporten;
Je draagt geeft voorlichting over archeologie en cultuurhistorie;
Je bent op de hoogte van wat er speelt binnen je vakgebied.
Je assisteert waar nodig ook buiten de archeologie. Je bent bereid je voor de hele cultuurhistorie van de gemeente in te zetten.

Wat neem jij mee?

Je hebt een wo diploma archeologie . Bij voorkeur binnen de studierichting Noord-West Europa;
Je hebt kennis van de Erfgoedwet, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en aanverwante wet- en regelgeving alsmede aanstaande wetgeving zoals de Omgevingswet;
Je hebt ervaring met GIS-/databaseapplicaties of je kan dit snel leren;
Je hebt archeologische kennis van de Betuwe eo (Rivierengebied), stadskernarcheologie. Of je bent bereid hier op korte termijn over te leren.
Je hebt ervaring met publieksvoorlichting of wil dit graag leren.
Je werkt bij voorkeur al 1-2 jaar in de Nederlandse archeologie. 

Hoe omschrijf jij jezelf: 

Je wil leren. Je kan goed samenwerken. Je snapt hoe je werkt in een politiek-bestuurlijke en ambtelijke omgeving. Je bent goed in het afwegen van belangen. Je voelt waar risico’s liggen. Je kunt verhoudingen goed inschatten. Je kunt goed omgaan met tegenstellingen. Je kan komen met creatieve oplossingen. Je denkt publieksgericht. Je bent sociaal. Je kan goed praten. Je kan tegen een stootje. Je bent flexibel. Je kan zelfstandig dingen oppakken. Je wil jezelf blijven ontwikkelen.

Bijzonderheden

Thuiswerken: 

Ja, die mogelijkheid is er, maar alleen als de werkzaamheden het toestaan. Als er op bepaalde dagen belangrijke zaken zijn of afdelingsoverleggen, wordt je geacht te komen. Uiteraard is er in overleg veel mogelijk.

67